Mioriţa, jertfă spirituală, nu materială

Mioriţa, ca mesaj de origine superioară, e sursă de controversă şi denigrare („mioritic” devenind cel mai frecvent peiorativ când, în esență, e ceva distins şi unic, ca orice jertfă).

Comentariile literare de şcoală sau de critică exegetică abundă în interpretări neconsolatoare şi neexplicative pentru simplul motiv că suprapun contextul epic (păstrat în cauzalitate materială până azi pentru facilitarea înțelegerii şi transmiterii) cu cauza şi sensul morţii: perspectivele antropologică şi transcendentă nu sunt conturate.

Sub aspect religios, nu doar în creștinism – dar mai ales aici, cel (mai) bun este sacrificat, pentru un scop profund şi de durată, neclar pe moment; ideea de jertfă care îmbogățește şi care a dominat de-a lungul mileniilor acest spațiu, asta e esența poemului. De la Cain şi Abel, probabil sursa primară a operei (vorbim de un spaţiu edenic), urmând cu geţii care-l aruncau în sulițe pe cel mai vrednic, cu mesaj pentru al lor Zamolxe („să-l arunce în trei ţepuse”, spune o variantă de colind mioritic pre-creştin), până la suprema jertfă creștină, când Acela, tocmai pentru că este El, este jertfit fără rezistență, paradoxul fiind lipsa de sens (nevinovăția) şi puterea Lui potențială – contrarierea logică din Mioriţa.

Last but not least, poporul autohton, de mari calități ce puteau schimba faţa lumii de atâtea ori, sacrificat timp de secole, de la cucerirea romană încoace, pentru a da un plus de spiritualitate (lumii).

Repetăm, cadrul epic al crimei sub imbold material e doar o variantă dintre cele peste 1,000 ale Mioriţei, care să ușureze transmiterea și înțelegerea populară.

Astfel, cea mai explicativă exegeză aparține d-lui Miron Scorobete, care parcurge cu meticulozitate toate etapele şi elementele, într-o desfășurare mai ales pentru cei ce gândesc cu inima şi au o metafizică compozită.
Complexitatea temei implică trei episoade, primele două le găsiți aici și aici, iar concluziile, mai jos.

Vasile Dolean


Dl Miron Scorobete, cu oile, în tinerețe

 

DESPRE MIORIŢA

Cine, vorbind despre Mioriţa, – şi cine nu vorbeşte?, – a reţinut doar atât că balada se referă la o crimă: doi ciobani invidioşi pe un al treilea îl omoară pe acesta ca să-i ia averea, e ca unul care comentează o carte căreia nu i-a văzut decât coperta.
Mioriţa, având o vârstă inevaluabilă pentru că vine din preistorie, a fost supusă unei continui metamorfoze, unei neîncetate „adaptări” la schimbările epocilor. Astfel, există variante în care apar versurile: „Ori să-l taie ori să-l puşte/ Ori să-l puie’n trei ţepuşte.” Iar exemplul e cât se poate de edificator pentru că în aceste doar câteva cuvinte întâlnim „aluviuni” din epoci despărţite de milenii. Puşca e, evident, un ingredient de dată relativ recentă, de după apariţia armelor de foc, pe când „cele trei ţepuşte” sunt o reminiscenţă din vremurile când geţii îşi trimiteau astfel solii la Zamolxe („Iată cum îl trimit pe sol, ne explică Herodot. Unii din ei primesc poruncă să ţină trei suliţe, iar alţii, apucând de mâini şi picioare pe cel ce urmează să fie trimis sol la Zalmoxis şi ridicându-l în sus, îl azvârlu în suliţe.”).
Omorul ciobanului pentru că „are oi mai multe” e o ipostază din epocile apropiate nouă, o„adaptare” târzie, şi nu motivul care stă la baza creării baladei.
Mioriţa are un „miez”, un sens, un nucleu filosofic, căruia, ca să-l facă înţeles, îi inventează mereu înfăţişări potrivite fiecărei epoci, îi crează o poveste. Cea cu trei turme de miei e una dintre ele, cea mai cunoscută pentru că e cea pe care Alecsandri a scos-o la vedere. Chiar diferenţierea protagoniştilor după regiuni (moldovean, ardelean, vrâncean) trădează situarea variantei (a acestei variante) în evul mediu şi nicidecum în epocile străvechi din care sublima baladă descinde.
Moartea mândrului ciobănel nu trebuie deci văzută ca un omor odios dar banal ci ca una sacrificială. O crimă nu antrenează întregul Cosmos la producerea ei. Un sacrificiu, da!

Miron SCOROBETE

 

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditEmail this to someone