KOGAIONON

Învăţatul botanist Alexandru Borza, creatorul Grădinii Botanice din Cluj care-i poartă numele, a scris un studiu documentat în care identifică Muntele sfânt al dacilor cu vârful Gugu din Masivul Godeanu:

„Dacă este adevărat că a existat un munte sacru şi sfânt, Cogaionon, la daci, munte foarte înalt cu peşteră în vârf în care locuia ca un sihastru marele preot al lui Zamolxe şi citea semnele cerului, aducând şi jertfă zeului, acel munte a fost, cu cea mai mare probabilitate, muntele Gugu, cu peştera sa […] Gugul este singurul munte înalt care prezintă în vârf o peşteră locuibilă, aflată departe de sate şi oraşe, totuşi accesibilă, cu o privelişte largă peste trei provincii, prezentându-se însuşi muntele cu poziţia sa dominantă ca o culme ce-ţi inspiră admiraţie şi veneraţie faţă de puterile mistice care ocârmuiesc lumea. Pentru aceea cred că numai acest munte, cu numele ce aduce la forma transmisă nouă de izvoarele istoriei, poate fi „Kogaeonon”, muntele sfânt al lui Zamolxe, venerat de daci şi locuit de marele preot, căutător al semnelor cereşti din acele locuri cu largă vedere, trăind pentru binele poporului o viaţă sobră şi aducând jertfă la timpul potivit. Înfăţişarea peşterii mă întăreşte şi mai mult în această credinţă […] încă şi astăzi toţi vorbesc despre peşteră ca despre un loc înfricoşat[…] Din vorba lor se desprinde un respect mistic, inconştient, faţă de munte şi peşteră.”

Miron Scorobete

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditEmail this to someone