Confuzii metafizice ale omului postmodern

 1. Adevarul Binele și Frumosul, cu utilul, comodul și plăcutul
 1. Absolutul cu infinitul
 1. Scopul cu idealul
 1. Revelația și dogma cu logicul, onticul și magicul
 1. Transcendentul cu inovația și progresul tehnic
 1. Revelația și dogma cu intelectul, intuiția și imaginația
 1. Realul cu ontologia și axiologia
 1. Libertatea Spirituală cu libertatea socială
 1. Adevarul și Sensul cu problema (văzută filosofic)
 1. Primordia cu devenirea
 1. Adevarul Unic cu filosofia, știința arta și tehnica
 1. Mântuirea cu salvarea autonomă

 

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditEmail this to someone